Δίδακτρα για το σχολικό έτος 2018-2019  

1 ώρα /εβδομάδα

25 Ευρώ

2 ώρες/εβδομάδα

40 Ευρώ 

3 ώρες /εβδομάδα

50 Ευρώ

4 ώρες/εβδομάδα 

60 Ευρώ

 

 

  • *Τα παραπάνω δίδακτρα ισχύουν για  νέες εγγραφές

 

Go to top