Ανώτερα θεωρητικά

Τα μαθήματα των ανώτερων θεωρητικών είναι ατομικά και εβδομαδιαία.

Ανώτερα θεωρητικά:  Ωδική, Αρμονία, Jazz Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα.

Υποχρεωτικά μαθήματα: Θεωρία, Αρμονία, Σολφέζ, Dicte, Μουσική δωματίου, Χορωδία, Ιστορία μουσικής, Μορφολογία. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι ομαδικά, γίνονται μια φορά την εβδομάδα και διαμορφώνονται ανάλογα με τις ηλικίες των σπουδαστών.

Οι σπουδαστές ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών τους μπορούν να αποκτήσουν τα πτυχία τους κατόπιν εξετάσεων.

Για τα δίδακτρα ενημερωθείτε από εδώ