Μαθήματα μουσικής για παιδιά από 2 ετών

Μουσικοκινητική αγωγή για παιδιά από 2 ετών

Η μουσικοκινητική αγωγή αφορά παιδιά από 2 έως 6 ετών.Δημιουργός του συστήματος Orff είναι ο διάσημος συνθέτης Carl Orff ο οποίος προσέγγισε τη μουσική μάθηση με βάση τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της μουσικής, του λόγου και της κίνησης. Τα τρία αυτά στοιχεία συνιστούν ένα σημαντικό μέσο θετικής επίδρασης στον ψυχικό,πνευματικό και σωματικό κόσμο του παιδιού.

Τα παιδιά με απλά μουσικά όργανα,ξυλόφωνα,μεταλλόφωνα,κρουστά,φλογέρες, όχι μόνο παίζουν μουσική αλλά χρησιμοποιούν την κίνηση και το λόγο. είτε εκτελώντας συγκεκριμένα θέματα κινητικά ή λεκτικά, είτε αυτοσχεδιάζοντας. Έτσι καλλιεργούνται οι κινητικές και εκφραστικές ικανότητες του παιδιού και ελευθερώνονται δημιουργικές δυνάμεις κρυμμένες μέσα του. Ο στόχος της διδασκαλίας του συστήματος Orff δεν είναι μόνο να μάθει το παιδί να χειρίζεται απλά μουσικά όργανα για να παίζει μουσική , αλλά μεγάλη σημασία δίνεται στην ευαισθητοποίηση των αισθήσεων, στην καλλιέργεια της συνεργασίας και αυτενέργειας, στην ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας και στην πρωτοτυπία της σκέψης. Όλα αυτά με την κατάλληλη καθοδήγηση οδηγούν το παιδί στη δημιουργικότητα.

Το παιδί οδηγείται με συστηματικό τρόπο να νιώσει τη μουσική με όλες τις αισθήσεις, να παίξει με το λόγο, να τον τονίσει λεκτικά και κινητικά, να αυτοσχεδιάσει και να δημιουργήσει μαζί της. Τελειώνοντας το παιδί την εκπαίδευσή του με το σύστημα Orff είναι έτοιμο να ασχοληθεί με οποιοδήποτε μουσικό όργανο.

Για τα δίδακτρα ενημερωθείτε από εδώ