Βυζαντινή μουσική

Τα μαθήματα του τμήματος αυτού είναι ατομικά και διαρκούν 60′. Η ύλη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής εκτός των άλλων περιλαμβάνει τα εξής: Τυπικό ,Υμνολογία, θεωρητικό και πρακτικό μέρος, σημειογραφία, στοιχεία Ευρωπαϊκής μουσικής, σολφέζ , φωνητικές ασκήσεις και θεωρία.

Διδάσκουν έμπειροι διπλωματούχοι καθηγητές.